Descripció

Tancament de seguretat per a armaris i calaixos. Fixació amb cargols (inclosos).

El tancament és abatible en dues posicions: quan està actiu queda en posició horitzontal i quan el tancament no és necessari queda abatut en posició vertical (de manera que permet un accés i un ús normal dins del calaix).

Versió millorada del tancament tradicional intern per calaixos, ja que evita que els tancaments quedin sempre fixes (entorpint l'accés i l'ús normal del calaix) i facilita el sistema de desbloqueig.

Propietats

Impedeix que els armaris i els calaixos s'obrin.

La seva instal·lació és interna, queda amagada i no altera l'estètica del mobiliari.

Fixació
Mesures producte (alt x ample x fons)
48x45x85 mm.

Dades logístiques

Aplicacions

Tancament de seguretat per a mobles

Instal·lació

Col·locar el braç abatible a un parell de mil·límetres de la vora superior del calaix.

Col·locar la peça d'anclatge al braç, per poder calcular la posició i marcar-la amb un llapis a la calaixera.

Col·locar la peça d'anclatge a la calaixera, fixar-se bé amb la posició, ja que ha de quedar mirant cap a dins.

És important que la peça d'anclatge estigui col·locada a una profunditat una mica superior que el gruix de la vora del calaix perquè no entorpeixi el tancament.

Un cop assegurada a la posició correcta, marcar-la amb un llapis.

La peça d'anclatge té un adhesiu de doble cara per facilitar-ne la col·locació, així que retirem el paper protector de l'adhesiu i enganxem la peça d'anclatge.

Marcar els forats i collar.

El braç articulat porta quatre cargols, col·locar-los al centre dels forats per tenir un cert marge per poder-lo pujar i baixar abans de subjectar-lo de manera definitiva.

Marcar els forats i collar-los a la posició correcta.

Per activar el tancament, col·locar el braç cap a dalt i tancar el calaix.

Per desactivar el tancament, obrir una mica el calaix i pressionar cap avall fins que el braç quedi fix.

Galeria