Sostenibilitat
i medi ambient

Compromesos amb la natura

Saint Genís, S.A. és responsable amb l'entorn i estableix polítiques sostenibles i procediments respectuosos amb el medi ambient.

PEFC

Programa per al Reconeixement de Sistemes de Certificació Forestal

Incentivem la cura i tracte amb el medi ambient tot garantint que l'activitat de la nostra empresa s'està desenvolupant sota criteris de sostenibilitat forestal.

 

Descarrega la Política de la Cadena de Custòdia

ECOEMBES

Gestió Integral de Residus

Adhesió al Pla Sectorial de Prevenció on ens comprometem a reduir progressivament els envasos dels nostres productes.

REACH

Saint Genis S.A. declara el seu compromís amb el compliment del reglament REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemical substances). Saint Genis S.A. declara, a partir de la informació proporcionada pels nostres proveïdors, que les substàncies/compostos incorporats en els seus articles compleixen amb els requisits del reglament REACH.

ROHS

Saint Genis S.A. compleix igualment amb les disposicions de la directiva ROHS II (2011/657/EU) per als seus articles de la gamma d'elements de fixació per a cable elèctric.