Avís legal

Saint Genis S.A.

Informació general:

En compliment del que s'estableix en la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), l'informem que:

Responsable de la web: Saint Genis, S.A.

Domicili de contate: Ctra. N340 Km. 1240 (Pol. Ind. El Grab) 08758 Cervelló (Barcelona) 08028 Barcelona.

E-mail de contate: info@inofix.com

N.I.F. A58458571

 

Condicions generals:

Els continguts, productes i serveis inclosos en el present lloc web no estan concebuts ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no es trobin autoritzats per la legalitat vigent

Únicament es troben compreses en aquest Website aquelles pàgines que figuren dins del mapa web, formant part d'aquest.

L'accés a aquest lloc web s'efectua sota la responsabilitat exclusiva dels usuaris i no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre Saint Genis, S.A. i l'usuari.

 

L'accés i navegació en el present lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús que contè. La política de privacitat així com la política de galetes.

Continguts Saint Genis, S.A. es compromet a realitzar els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en el present lloc web. Saint Genis, S.A. no garanteix ni es responsabilitza dels errors del lloc web respecte als continguts proporcionats pels tercers anunciants, especialment de les conseqüències que se'n poguessin derivar.

Només està permès descarregar i imprimir imatges i altra informació continguda en el lloc web amb finalitats estrictament privades, no lucratives ni comercials, sota el coneixement i acceptació dels presents termes i condicions.

Queda expressament prohibit publicar, reproduir o utilitzar les imatges i qualsevol altra informació continguda en el present lloc web per a butlletins informatius electrònics, Intranet d'empreses o Internet; així com la concessió de llicències, la venda o distribució de les imatges per cap mitjà sense l'autorització expressa i per escrit de Saint Genis, S.A.

Saint Genis S.A. no es responsabilitza de cap manera d'aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos als quals s'hi podria accedir directament o indirectament mitjançant enllaços electrònics (enllaços) continguts en el present lloc web. La presència d'aquests enllaços, excepte manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació en relació amb aquests. Tanmateix, aquests enllaços no suposen cap mena de relació entre Saint Genis, S.A. i els particulars o empreses titulars dels llocs web als quals s'hi pot accedir a través d'aquests enllaços. Saint Genis S.A. es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els enllaços que apareixen en el lloc web de la seva propietat.

Saint Genis, S.A. en cap cas serà responsable de les manifestacions que poguessin portar a terme els usuaris del servei i l'eventual informació que poguessin intercanviar entre ells. La responsabilitat de les manifestacions efectuades i difoses en el present lloc web és exclusiva d'aquells que les realitzin o duguin a terme. Queda prohibida qualsevol tipus de transmissió de dades que els usuaris puguin realitzar en el present lloc web, a través del mateix o mitjançant altres accessos controlats per Saint Genis, S.A., que suposi infracció dels drets de propietat de tercers, o el contingut dels quals sigui amenaçador, difamatori, obscè o pornogràfic, així com la transmissió de qualsevol altre material que constitueixi o suposi incitació a la realització de conductes que puguin ser constitutives d'infracció penal.

Tanmateix queda prohibida la inclusió i comunicació per part dels usuaris de continguts que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d'usuaris o al personal de Saint Genis, S.A. En particular, queda prohibida la inclusió o comunicació de continguts que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial, a favor de terceres persones, sense el seu consentiment exprés, així com les manifestacions que atemptin o desprestigiïn el prestigi o crèdit de Saint Genis, S.A., constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pogués danyar o impedir el funcionament del lloc web, de la xarxa, els equips informàtics de Saint Genis, S.A. o de tercers, així com l'accés al lloc web per part de la resta d'usuaris.

 

Saint Genis, S.A. es reserva el dret a impedir o prohibir l'accés a qualsevol usuari que dugui a terme alguna de les conductes relacionades amb caràcter enunciatiu i no limitador en aquest apartat.

 

Actualització i modificació de la informació

La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent a la data de la seva última actualització. Saint Genis, S.A. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest lloc web, amb la possibilitat de limitar-ne o no permetre'n l'accés.

Saint Genis, S.A. es reserva la facultat de modificar de manera unilateral les condicions i termes d'ús d'aquest lloc web, canvis que s'anunciaran convenientment i que entraran en vigor des de la data de publicació en l'esmentat lloc web.

 

Propietat intel·lectual:

Aquest espai i tot el material que conté està protegit pels drets de propietat intel·lectual i/o industrial i Saint Genis, S.A. és propietària (o, en aquest cas, cessionària) d'aquests drets. Per aquest motiu, els usuaris no poden modificar, copiar, reproduir, transmetre, distribuir, publicar, crear obres derivades, exhibir ni de cap altra manera transferir o explotar comercialment cap dels materials inclosos en aquest espai, ni totalment ni parcialment. Qualsevol ús, en el sentit indicat per part de l'usuari està totalment prohibit sense el consentiment exprés i per escrit de

 

Exoneració de responsabilitats:

Saint Genis, S.A. exclou, amb tota l'extensió que permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ser ocasionats pels serveis prestats per tercers a través del portal i, concretament, pels danys i perjudicis que puguin ser ocasionats per l'incompliment de la legislació vigent, la moral i els bons costums o l'ordre públic, o de la falta de veracitat dels continguts difosos mitjançant els serveis prestats per tercers a través del portal.

Saint Genis, S.A. es reserva el dret de denegar o retirar l'accés al portal i/o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals o les condicions particulars que, si escau, es puguin aplicar

La persona que utilitza aquest lloc web ho fa sota la seva pròpia responsabilitat. L'usuari d'aquesta pàgina web, quan hi accedeix, s'obliga a utilitzar-la plenament conforme amb les lleis i els usos del trafic de dades i respondrà, davant de Saint Genis, S.A. i/o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin esdevenir a conseqüència de l'incompliment de l'obligació esmentada.

Saint Genis, S.A. no serà responsable dels danys derivats de la utilització d'aquest lloc web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita. L'autor d'aquest lloc web tampoc es fa responsable dels danys informàtics o de qualsevol altre tipus que pogués ocasionar a l'usuari visitant l'accés als continguts d'aquest lloc. Per aquest motiu, Saint Genis, S.A. no garanteix l'absència de virus o d'altres elements lesius que poguessin ocasionar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. Per consegüent, Saint Genis, S.A. no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers".

L'usuari es compromet a utilitzar el portal d'acord amb el que s'estableix en aquest avís legal.

L'usuari es compromet a no utilitzar el portal o els seus serveis i continguts de manera contrària al que disposa la legislació vigent que sigui d'aplicació.

 

Responsabilitat:

En compliment del que disposen els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, Saint Genis S.A. es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat i col·labora de manera activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots els continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. Si els usuaris consideren que en aquest Web hi ha algun contingut que pugui ser susceptible d'aquesta classificació, demanem que ho notifiqui immediatament a Saint Genis, S.A. al correu electrònic següent: info@inofix.com

 

Llei aplicable i jurisdicció:

Aquestes condicions generals, així com les condicions particulars de qualsevol dels serveis d'aquest portal, es regeixen per la Llei Espanyola.