Descripció

Falca retenidora per portes

Propietats

Falca transparent de gran format, de material tou i antilliscant, ideal per retenir una porta i mantenir-la o bloquejar-la a qualsevol punt de l'obertura.

Ideal per evitar cops de porta imprevistos per corrents d'aire.

Fixació
Mesures producte (alt x ample x fons)
15x29x78 mm.

Dades logístiques

Aplicacions

Retenir portes.

Instal·lació

Col·loqui la falca a l'escletxa entre el terra i la porta.

Consells i trucs

Col·loqui la falca tan lluny com sigui possible de les frontisses de la porta per evitar l'efecte palanca.